Firma AUTO-SZYBY TAX S.C. Michał Wrzesiński, Michał Dominiak, 63-308 Gizałki, Tomice ul. Wrzesińska 5 realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych uprzejmie informuje, że: 

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma AUTO-SZYBY TAX  S.C. Michał Wrzesiński, Michał Dominiak, z siedzibą w Tomicach, 63-308 Gizałki, ul. Wrzesińska 5, tel. 660-252-097, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. realizacji umowy.

3. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celu wskazanym w pkt 2, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, niezbędnym do realizacji umowy. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

4. Przechowywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego w zakresie roszczeń po zakończeniu umowy.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

6. Źródło danych

Państwa dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa. Ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy. 

7. Rodzaj podejmowania decyzji

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 

 

Szyby samochodowe - dowiedz się więcej...

Auto szyby TAX

Pleszew

tel. 660 252 097 | tel. 728 496 795

 

62-800 Kalisz

ul. Majkowska 11

 

63-300 Pleszew

ul. Piekarzec 25